Fekk kunstnarstipend: – Det gjer meg meir fridom som kunstnar