Gardar tatt av jordskred, svartedauden og tragiske ulukker i Årdal