Fryktar områda i nasjonal ramme framleis vil bli prioriterte for vindkraft