Sogndal ned att på jorda mot nyopprykka motstand: – Me må tola nokre slike