– Gje deg sjølv ein klapp på skuldra, det fortener du!