Vil teste alle elevane før skulestart:-Eg trur dette førebyggjer godt