No stengjer stavkyrkja for sesongen: – Dei tykkjer det er ei nydeleg kyrkje