John Harald starta i kjellaren sin. No omset han for fem millionar i året