Den vesle bygda med det høge aktivitetsnivået: – Føler det er mykje engasjement