Sogning må i fengsel etter å ha tatt kvelartak på kona