Han likar olympiaden, og aller best likar han å sjå på skihopp. Sjølv vann han fylkesmeisterkapen i 1952