Alle prognosane peikar feil veg. No startar regionrådet mentorprogram for å gje innvandrarar lyst å bli verande