Seier nei til å vurdere lokalisering av ambulansestasjon på nytt