Oppgraderte leikeplass: – Fekk ikkje hjelpa me vart lova frå kommunen