Byggigant frå Luster senka kapitalen og Sogndal fjell- og fjordsportsenter bytta styre