Obduskjonsrapporten kan ikkje slå fast at kvinna døydde som følgje av brannen