Lovar dusør etter at hjortekalv vart funnen skadeskoten