Her flyttar politiet inn:– Blir betre for både oss og publikum