Høgre ville krevja meir av barne­vernet. Det ville ikkje Arbei­darpar­tiet stilla seg bak