Framleis usikkert om innbyggjarane i  Øyragardane eller turfolket i Stedjeåsen blir råka av linjeflytting