Avvikande kartlegging kompliserer arbeidet: – Dette er alvorleg