Sivil domstol gir Hydro lov til å starta opp full råstoff-produksjon  i Brasil