Partane i Sogn Sparebank har signert fusjonsavtale