Fleire lovbrot på Leikanger og fotgjengar på vift i Lærdalstunnelen