Vogntog som utførde kabotasjetransport fekk midlertidig bruksforbod