Trafikkontroll på Håbakken – førar annmeld grunna grovt døgnkvilebrot