Vestland ynskjer ikkje at North Connect får konsesjon til å byggja straumkabel frå Hardanger til Skottland