Hydro og Lyse etablerer felles vasskraftselskap: – Ein gledens dag