Eldre person smitta av korona i Lærdal. Stenger bu- og omsorgsheim