To meter avstand, kohortar og munnbind på arbeid. Pandemien pregar den største byggjeplassen i Sogn. Ole (29) har kontroll på det heile.