Førar fekk bruksforbod for å ikkje ha godkjend transportløyve