Snart takkar han for seg som dagleg leiar i Lærdal Næringsutvikling