Bustadprosjektet er i full sving att: – Veldig spanande