Blokk på 70 kubikk losna ved Finnsåstunnelen - fjorden og nettet fekk det meste