Sette inn store ressursar for å henta ned turistar frå fjellet