Det har gått eit nytt ras i Bøskreda i natt. Gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 5631 Øvre Årdal - Utladalen vert difor stengt for all ferdsel inntil vidare, skriv Årdal kommune i ein pressemelding.

Dalsuri bru i Utladalen er òg stengt grunna høg vassføring i elvi.

Me oppdaterar.