Kommunen skal gjennomføra store oppgraderingar i helsesektoren. No vil dei ha nokon til å leia arbeidet