Piloten er spelt inn: – Dette er karakterar folk kjem til å verte glade i