Politiet: – Tyder på at personbilen har kome over i motgåande felt