Sognagrepet sine kalkposar av gjenbruksmateriale vann idèkonkurranse