Nytt sogndalstalent presenterte seg med måldebut, tek opp jakta på faren