Mykje flystøy over Sogn søndag. Her er forklaringa, og det er ikkje over enno