Brannvesenet rykkjer ut til ein grasbrann ved Kålakaien i Aurland.

Tre einingar rykkjer ut til brannen som skal vere på kring 15 kvadratmeter.

Me oppdaterer saka