Hjartepasient på Nordfjord sjukehus testa negativ for korona