Naudetatane rykka ut til brann på toalett på ungdomsskule i Lærdal