Svært få kjem gjennom nålauga for å laga mummiprodukt: Hafslo-bedrifta er leiande i verda på sokkar