Bøndene pustar letta ut – grensa blir opna for sesongarbeidarane