«Flåmsbana er den største attraksjonen i reiselivet i Aurland. Den er òg eit naturinngrep»