Det er duka for ei sjelful julekonsert: – Ingenting betre enn å spela for årdølene