-Alle folk har eit indre ynske om å klare seg sjølv. Me kan berre leggje til rette